April 30, 2005

Matsumoto-shi. Nagano-ken. 12-10-1997. 13:07. 7-11.

"Atatakamemasuka?"

"Atatakametekudasai."

No comments: